Henk Smit uit Breda is per 1 januari 2017 benoemd tot chef van de commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Hij volgt Mark van Stappershoef op die benoemd is als burgemeester in Goirle.

Dat meldt de provincie. Het kabinet ondersteunt de commissaris van de Koning bij de uitvoering van zijn taken als vertegenwoordiger van het Rijk en de provincie. "De kabinetschef vervult daarbij een belangrijke adviesrol", aldus de provincie in een persbericht.

Smit is op dit moment bestuursadviseur van de burgemeester van Breda in diens kabinet. Na zijn militaire dienstplicht werkte hij bij het ministerie van VROM. Daarna was hij beleidsadviseur representatie en protocol in het kabinet van de burgemeester van Breda, vervolgens was hij stadsmarinier voor Breda Zuidoost en Noordoost.