ProRail gaat komend jaar op verschillende plaatsen in Breda werk maken van het plaatsen van extra geluidsschermen langs het spoor. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van D66 over veiligheid en geluidsscherm langs het spoor.

In de zomer maakt ProRail de geluidsschermen af bij de Markoevers en de Coulissen, tussen het gerechtsgebouw en het station. In het najaar volgen de schermen bij het gerechtsgebouw in aanbouw. Bij Drie Hoefijzers Noord ter hoogte van de Doornboslaan komen eveneens in de zomer van 2017 schermen. In het najaar komen bij het Molenkwartier, dat tegenwoordig door het leven gaat als de Tuinen van Genta, geluidswerende schermen.

Volgens het college dringt het tijdens het maandelijkse overleg aan op de spoedige realisatie van de geluidsschermen. "De ontwikkelingen langs het spoor vinden gefaseerd plaats. Van de zijde van de gemeente is er op gestuurd om de, voor de ontwikkelingen, meest relevante delen van de geluidsschermen zo spoedig mogelijk gerealiseerd te krijgen. Deze delen zijn in uitvoering."

Breda zegt tevreden te zijn met de toezeggingen van de staatssecretaris over het vrachtverkeer via het spoor en de gevolgen van het omleiden van treinverkeer via Brabant vanwege werk aan de Betuweroute. Het college heeft aangegeven belang te hechten aan de versnelde aanleg van raildempers. Aandachtspunt blijft de aanpak van geluidshinder, aldus het college. "In dat verband spelen nog maatregelen aan de noordwestzijde van Breda."