Tweeënhalve week was Merlijn Stoffels van het Rode Kruis in Ivoorkust ter voorbereiding op 3FM Serious Request 2016. Als woordvoerder, maar ook als lid van de missie die de uitvoering voorbereid. "Zodat we 1 januari meteen met hulp kunnen beginnen."

Stoffels is veel op reis voor het Rode Kruis. Om uit te zoeken wat voor hulp er nodig is én om te laten zien dat het ingezamelde geld goed wordt besteed. Zo was hij in de Syrische stad Homs, waar met geld van het Rode Kruis kleine winkeltjes konden worden gestart.

Ivoorkust is weer een heel ander verhaal. Het is een van de drie landen waar de hulpactie 'Laat ze niet stikken' gaat starten, om op die manier een eind te maken aan kindersterfte door longontsteking.

Hulp die hard nodig is, vertelt Stoffels. "Het is schokkend om te ontdekken dat de ziekte niet wordt herkend. Ik vroeg aan een man of hij mensen kende die kinderen waren verloren aan longontsteking. 'Nee', antwoordde hij. Pas nadat ik uitlegde wat het was, vertelde hij dat hij afgelopen jaar drie kinderen had verloren aan de ziekte. Een ziekte die met antibiotica goed te behandelen is."

Lees ook het verhaal over de reis van 3FM DJ Wijnand naar Ivoorkust

Bouwen vanaf de basis

Voorlichting is essentieel. Over wat de ziekte is, maar ook over preventie. In Ivoorkust filmde Stoffels de situatie in een dorpje. Bewoners staan water te scheppen uit een plas, terwijl ze enkele meters verder tussen de bossen hun behoefte doen. "Dat loopt bij regen zo in die plas", vertelt hij.

In Ivoorkust is het letterlijk bouwen vanaf de basis. De regio waar met 3FM Serious Request een hulpproject wordt opgezet, kent geen georganiseerde hulp. Dat is ook de reden dat voor dit land is gekozen, naast dat het extreem droog en arm is. "Dat merk je meteen als je daar loopt. Je stuit meteen op kinderen die hulp nodig hebben. Daardoor moesten we al tijdens deze verkenning met mensen naar het ziekenhuis."

Een actie tegen een 'Stille ramp', zoals de acties waarvoor 3FM geld inzamelt genoemd worden, verschillen van andere inzet van het Rode Kruis, zoals bij aardbevingen en in oorlogsgebieden. "Je kunt hier echt een duurzame oplossing bieden. Dat proberen we ook te doen."

In oorlogsgebieden is vaak helemaal niks meer. "Hier zijn nog klinieken, maar die zijn in hele slechte staat. Gaten in het plafond, verroeste scharen. Dat soort zaken kun je structureel oplossen."

"Eigenlijk zijn er drie zaken die we proberen aan te pakken: voorkomen, herkennen en behandelen van de ziekte", geeft Stoffels aan. "Dat voorkomen gaat over WC's, schoon drinkwater, voedsel, maar ook het koken in de hutjes. Nu koken bewoners in een hut die maar uit een ruimte bestaat en die dan blauw van de rook staat en waar kinderen gewoon in zitten."

'Mensen zijn zo arm dat ze alleen maar geld hebben voor eten en niet voor medicijnen'

Sociale situaties

Het herkennen van de ziekte en voorlichting erover moet ook sociaal schrijnende situaties in de toekomst helpen voorkomen. "Een 21-jarige vrouw die ik sprak had haar kindje verloren door sterfte na een longontsteking. Behalve dat zij uit traditie niet bij de begrafenis mocht zijn en het kind ook niet meer mocht aanraken, kreeg ze ook de schuld van het overlijden. Ze had het kindje vis laten eten. Omdat kinderen met longontsteking zo ademen als een vis op het droge, denken ze dat het eten van vis de oorzaak is van de ziekte."

Voorlichting is ook belangrijk naar de medicijnmannen en -vrouwen die in de kleine dorpen nog op een voetstuk staan. "Die proberen te behandelen met natuurlijke middelen, die in het geval van longontsteking niet helpen. Hen moeten we voorlichten dat ze de ziekte herkennen en dat ze doorverwijzen naar een kliniek."

Want behandeling, dat is de derde maatregel. "Zorgen voor de juiste behandeling, de juiste hulp, die vaak niet ingewikkeld is", weet de Rode Kruis-man. Een kwestie van het toedienen van het juiste medicijn, een antibioticakuur. "Maar dat is dan ook meteen het probleem. De mensen zijn zo arm dat ze alleen maar geld hebben voor hun eten en niet voor medicijnen."

Het Rode Kruis zet daarom in op opleiding. "Van de medicijnmannen, van vrijwilligers in de dorpen die kunnen signaleren dat er iets misgaat, van verpleegkundigen. We willen een systeem achterlaten dat blijft werken, ook als wij weer weggaan."

Wat kan het Rode Kruis met giften doen?

€3    Voorlichting, huisbezoeken en bijeenkomsten organiseren
€4    Vijf dagen een antibioticakuur voor een kind
€15    Een waterfilter voor een gezin met kinderen
€1000    Een koelkast op zonne-energie voor een kliniek
€ 5500    Een medische uitrusting voor een kliniek