De ingevoerde Kiss&Ride zone heeft geen enkel effect op de verkeersveiligheid in de Molenstraat. Dat maakt het CDA duidelijk in vragen aan het college.

De Kiss&Ride-plekken op de hoek van de Molenstraat en het Kloosterplein zouden moeten voorkomen dat ouders in de Molenstraat half op de stoep parkeren om hun kinderen op te halen of af te zetten.

Het CDA wijst op de door college in het vooruitzicht gestelde handhaving van het stopverbod. "Uit eigen waarneming, maar ook uit de waarneming van ondernemers en bewoners, blijkt de in het vooruitzicht gestelde combinatie van intensieve handhaving en de aangelegde Kiss en Ride plekken geen enkel effect te hebben op de verkeersdruk en verkeerd geparkeerde auto's", schrijft fractievoorzitter Peter Elbertse.

Volgens hem is de verkeerssituatie en de veiligheid niet verbeterd. "Er wordt nog steeds te hard gereden, auto’s staan schots en scheef op trottoirs geparkeerd waardoor voetgangers gedwongen worden om op de rijbaan tussen de fietsers en auto's te lopen. Behalve onwenselijk, veroorzaakt dit ook gevaarlijke situaties."

Ook hamert Elbertse op de noodzaak om actie te ondernemen in de St. Annastraat. Daar zou bezoek aan de coffeeshop voor overlast zorgen. "Sommige bezoekers van deze shop die met de auto komen parkeren hun auto’s, ondanks de paaltjes aan de rand van het trottoir, hinderlijk in de straat. Met als gevolg dat het achteropkomend verkeer geen kant uit kan en moet wachten."

Het CDA wil weten of er na de zomer extra gehandhaafd is op verkeerd geparkeerde en te hard rijdende auto’s in de Molenstraat en St. Annastraat en hoeveel bekeuringen er zijn uitgedeeld in de periode vanaf 1 augustus. Ook wil het CDA onder meer nog van het college weten of de verkeerssituatie ter plaatse is gemonitored en of het college bereid is met de ondernemers opnieuw aan tafel te gaan over de eerder aangedragen oplossing.