GroenLinks Breda wil meer vuurwerkvrije zones in de stad nu er dit jaar een centrale vuurwerkshow bij het Spanjaardsgat komt. Daarnaast wil de partij dat er strenger wordt gehandhaafd op het afsteken van legaal vuurwerk op toegestane tijden. 

GroenLinks Breda vraagt aan het stadsbestuur te onderzoeken of er vuurwerkvrije zones kunnen worden ingevoerd in bijvoorbeeld het centrum, rondom ziekenhuizen, begraafplaatsen, scholen, dierenasiels en kinderboerderijen. "Bent u bereid om ook rond andere locaties samen met bewoners te kijken naar locaties waar vuurwerkvrije zones zouden kunnen worden ingesteld?", vraagt fractievoorzitter Jos Koniuszek in de brief aan het college.

Volgens Koniuszek wordt er met de vuurwerkshow bij het Spanjaardsgat, die vanuit de gemeente is georganiseerd, een alternatief geboden voor het afsteken van vuurwerk. De show is onderdeel van winterfestival Winterland Breda. "GroenLinks Breda ziet voor Breda kansen om aanvullend aan de centrale vuurwerkshow, vuurwerkvrije zones in te stellen om zo vandalisme en overlast te voorkomen."

Afgelopen jaar heeft Groenlinks Breda op het Meldpunt Vuurwerkoverlast in twee weken tijd meer dan duizend meldingen gehad. 78 procent van de klachten gingen over de harde knallen door vuurwerkbommen. Daarnaast was er 12 procent aan meldingen van vuurwerkstress bij huisdieren en 5 procent van de klachten ging over gevaarlijke situaties en schade door vuurwerk.