Breda als internationale schakelstad. Dat moet de basis worden voor de toekomst van gemeentelijk beleid. Het is het Verhaal van Breda, waar het College sinds zijn aantreden in 2015 naar op zoek was.

Deze woensdag werd Het Verhaal in Hotel Nassau gepresenteerd aan de tientallen Bredanaars die hier een bijdrage aan geleverd hadden. ‘Internationale Schakelstad’ wordt niet de pay-off waarmee de stad zich in de markt gaat zetten, geeft wethouder Boaz Adank aan. "Op basis hiervan gaan we een logo en marketing ontwikkelen."

Het schakelen bestaat volgens het college uit drie pijlers. Het schakelen op assen, schakelen op kwaliteit en schakelen met elkaar. De eerste gaat over de unieke ligging van de stad. "Breda is een internationaal knooppunt in Noordwest Europa, waar auto- en spoorwegen samenkomen", hield Adank de zaal voor.

Met kwaliteit wordt in het verhaal geduid op de kwaliteit van leven. "Breda is een fantastische stad om te wonen en werken in een groen park", vertelde de wethouder. Het schakelen met elkaar refereert aan de mentaliteit van de Bredanaar en de gezelligheid die bewoners en bezoekers ervaren. "Breda is een stad waar mensen elkaar ontmoeten en inspireren."

Breda profileert zich daarmee niet op een sector of een gebied, waar in het verleden nadrukkelijk met Nassaustad of stad van Beeldcultuur werd geschermd. "We hebben met de onderzoekers van PwC ook goed gekeken dat we niet uitkwamen op iets wat we niet kunnen zijn."

De drie hoofdonderwerpen kwamen voort uit sessies met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en politiek. In de presentatie schetste Adank namens het college een droombeeld van hoe de stad eruit zou kunnen zien in 2030. Breda zou een stad moeten zijn die trendsettend is op verschillende gebieden, die ruimte en rust biedt en waar contact belangrijk is. "Wifi-vrije pleinen", droomde Adank.

Maar het belangrijkste: "Mensen wonen graag in Breda, en dat trekt bedrijven aan. Breda is zichzelf."