De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het verscherpt toezicht op Amphia met ingang van woensdag 23 november beëindigd. Volgens het Amphia is de Inspectie tevreden over de geboekte resultaten en heeft ze er vertrouwen in dat Amphia de ingezette koers verder zal voortzetten.

Voorzitter Raad van Bestuur, Olof Suttorp en Remco Djamin, voorzitter van de medisch specialisten, zijn blij met de beslissing: "In zes maanden is het ons gelukt om de gevraagde verbeterslagen versneld te maken. Dat kon alleen dankzij de voortvarendheid en gedrevenheid waarmee alle professionals werkzaam in ons ziekenhuis hebben geholpen."

De twee noemen het een belangrijke stap. "Wij hebben onszelf ambities gesteld die een continue verbetering van veiligheid en kwaliteit van patiëntenzorg betekenen. De komende maanden wordt de ingeslagen weg dan ook doorgezet. Het heeft onze hoogste prioriteit."

Het verscherpt toezicht werd op 23 mei 2016 door de inspectie ingesteld en had betrekking op het beter beheersen van risico's in de patiëntenzorg.