Cameratoezicht alleen onder strenge voorwaarden in woonwijk

Burgemeester Depla mag alleen onder strenge voorwaarde beslissen camera’s in te zetten in woonwijken.

Die toevoeging heeft de gemeenteraad afgedwongen tijdens de behandeling van de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) donderdagavond. Alleen de fracties van VVD en TROTS/OPA stemden tegen. Het amendement werd door SP, GroenLinks, D66, Volkspartij Breda en CDA ingebracht.

De VVD stemde tegen en noemde dit een onnodige toevoeging aan de APV. "Wij zijn hier om de burgemeester te controleren", aldus Rick Zagers van die partij. "Wij gaan zo de burgemeester beperken in het bestrijden van de criminaliteit en overlast. Dat moeten we niet doen."

Zagers stelde bang te zijn voor juridische haarkloverij. Dat er op het stadskantoor discussie ontstaat of inzet camera's wel of niet geplaatst mogen. "Dat willen wij niet, wij willen dat er meteen actie kan worden ondernomen. Op basis van de gemeentewet zijn er voldoende beperkingen voor de burgemeester."

Het college bracht de wijziging van de APV in vanwege de veranderde praktijk. In plaats van inzet van vaste camera's wordt steeds vaker gekozen voor mobiel cameratoezicht. Dat houdt ook in dat camera’s ingezet kunnen worden in woongebieden.

Uitsluitend bij aantoonbaar risico

Bij het voorstel zoals het college dat inbracht was er geen enkele restrictie voor het inzetten van cameratoezicht in woongebieden. Dat vond een meerderheid van de raad al te bont.

De raad stelde dat cameratoezicht uitsluitend ingezet dient te worden bij een aantoonbaar risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid en dat bijvoorbeeld de aanwezigheid van hangjongeren geen rechtvaardiging is voor cameratoezicht in woongebieden. "En ook wanneer andere maatregelen niet afdoende zijn."

Actief communiceren

In eerste instantie werd de burgemeester ook verplicht omwonenden vooraf actief te informeren over de plaatsing van camera's en de reden voor cameratoezicht op de betreffende plaats.

Na een reactie van de burgemeester werd het amendement aangepast. "Dat ik moet communiceren, dat is logisch. Maar de reden, dat je die moet communiceren, dat vind ik bezwaarlijk. Dat kun je vaak pas achteraf." Hij noemde daarbij een fictief voorbeeld van een motorbende die ergens zijn clubhuis zou willen vestigen. "Dat kun je niet vooraf melden."

Bovendien werd de burgemeester gevraagd periodiek verantwoording af te leggen aan de Gemeenteraad over de toepassing van cameratoezicht in woongebieden. Ook dat vond Depla geen probleem. "Zoals ik al had toegezegd in de commissie."

De vernieuwde APV houdt volgens Depla niet in dat er overal camera’s verschijnen in de stad. "Het kan nooit het eerste middel zijn, het is altijd gekoppeld aan andere maatregelen."

Tip de redactie