'Geweldsplegers toegang tot Bredase sportparken ontzeggen'

Sporters die zich herhaaldelijk misdragen op en rond de sportvelden in Breda zouden onder meer een sportaccommodatieverbod moeten kunnen krijgen. Wethouder van Sport Paul de Beer zou dit onderdeel moeten maken van zijn Sportvisie voor 2017.

Het voorstel komt van het CDA, dat hier samen met VVD en D66 donderdagavond een motie over indiende tijdens de raadsvergadering. De motie werd unaniem aangenomen.

De Beer gaf aan bereid te zijn mogelijke repressieve maatregelen te onderzoeken. Hij deelde de zorgen. De Beer hoopt dat hij ook met de voetbalverenigingen een convenant kan sluiten, zoals hij dat ook bij hockey heeft gedaan. "Dat ligt wat lastiger bij voetbal omdat daar het verschil tussen de slechtste en beste groter is."

Nieuw exces

Aanleiding voor de strengere maatregelen is een nieuw exces op de Bredase sportvelden. Jeroen Bruijns (CDA) refereerde aan vragen eerder dit jaar van Rick Zagers namens de VVD. "Helaas blijkt dat het nog steeds blijft voorkomen."

Breda zet nu vooral in op Fair Play met een Fair Play Cup en regels bij de hockeyclubs om sportief spel te promoten. Veel sportverenigingen doen volgens Bruijns hun best met cursussen en begeleiding om incidenten te voorkomen. Bruijns constateerde dit niet afdoende is. "Het kaf moet van het koren worden gescheiden."

Verklaring

Op 16 december gaan voetbalverenigingen een verklaring ondertekenen om het belang van sportiviteit te onderstrepen, gaf De Beer aan. Bruijns vroeg in het tweede termijn ook met de KNVB in gesprek te gaan. "Het kan niet zo zijn dat die zijn handen in onschuld wast bij een club die herhaaldelijk in de fout ging. Wij horen daar onbegrip over."

Maatregelen die de gemeente nu kan nemen treffen de gehele club, bijvoorbeeld door korting op de financiële bijdrage of juist een extra bijdrage in geval van goed gedrag. "Wij zijn van mening dat er ook andere, juridische en communicatieve instrumenten van nut kunnen zijn", aldus Bruijns. "Wij horen uit de clubs dat zwarte lijsten niet werken en dat de misdragers bijvoorbeeld in de kantine of langs het veld blijven klieren. Besturen worden bedreigd."

De indieners van de motie willen dat niet de clubs, maar het individu dat zich schuldig maakt aan geweld aangepakt worden. "Eventuele hardere maatregelen zoals bijvoorbeeld een sportaccommodatieverbod wat ons betreft ook tot de mogelijkheden kunnen behoren."

Stimuleren van Fair Play

CDA, VVD en D66 geven aan dat stimuleren van Fair Play de voorkeur heeft. "We hopen met deze extra maatregelen dat ze twee keer langer nadenken voordat ze iets doen."

Overigens zou een accommodatieverbod ook voor sporters van buiten Breda kunnen gelden, denkt Bruijns. "Als het gaat om sporters tegen wie een sportbond geen maatregelen treft, maar van wie we wel weten dat ze zich bij herhaling misdragen. Al willen wij hierbij niet op de stoel van de rechter gaan zitten."

Namens GroenLinks sprak Merijn Scheifes wel uit dat dit niet moet leiden tot instellen van een voetbalpolitie. "Dit moet ook komen vanuit de clubs." De Beer kaatste de bal. "Wij gaan onderzoeken, daarna is het aan de raad."

Tip de redactie