Meldingen rattenoverlast 30 procent hoger

Het aantal meldingen van rattenoverlast is dit jaar al 30 procent hoger dan in heel 2015. Dat blijkt uit een overzicht dat de gemeente Breda heeft verstrekt in antwoorden op vragen van de SP.

De SP kaartte de overlast van ratten in het Ginneken aan, waar rattenoverlast een terugkerend probleem is. Juist in die wijk lijkt het aantal meldingen zich te stabiliseren ten opzichte van 2015. Dit jaar kwamen er bij de gemeente 15 meldingen tegenover vorig jaar 14. Het gaat om cijfers tot en met eind oktober dit jaar. In 2014 en 2013 kwamen er meer dan 30 overlastmeldingen uit het Ginneken.

Voor het probleem in het Ginneken is nog geen structurele oplossing in zicht. "Zoals eerder aangegeven zijn we in gesprek over aanpassingen van het verouderde rioleringssysteem. Maar we kunnen niet garanderen dat hiermee de ratten definitief verdwijnen", schrijft het college.

WonenBreburg en de gemeente zijn in overleg over de aanpak. Dat dit nog niks heeft opgeleverd komt volgens het college door de complexe eigendomssituatie. "De vraag wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de riolering is nog onderwerp van gesprek tussen gemeente, WonenBreburg en particuliere eigenaren."

Complex

Vragensteller Bas Maes (SP) noemt dit een kwalijke zaak. "Als na drie jaar overleg nog steeds geen duidelijkheid is over de eigendomssituatie is dat wel heel complex." Hij kondigt aan de wethouder over het onderwerp te bevragen bij de commissie ruimte.

Dat er dit jaar en vorig jaar minder meldingen kwamen uit het Ginneken hoeft volgens hem niet te betekenen dat de overlast minder is. "Het kan ook zijn dat de meldingsbereidheid afneemt nu er na drie jaar geen structurele oplossing is."

Overigens meldt het college dat meldingen van rattenoverlast steeds worden opgepakt. "Medewerkers van de ongediertebestrijding hebben gezorgd voor de bestrijding", aldus het college.

Tip de redactie