SP Breda stelt collegevragen over cijfers jeugdzorg

SP Breda wil van het college in Breda weten hoe het zit met de cijfers van de jeugdzorg over 2015. Dit na aanleiding van het nieuws dat naar buiten kwam over gemeenten die ontvangen zorggeld niet zouden hebben uitgegeven.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geconcludeerd dat van de €160 miljoen die Breda in 2015 ontving voor zorgtaken, er maar liefst €38 miljoen niet werd uitgegeven. Dit nieuws was volgens de SP aanleiding om de kwaliteit van de jeugdhulp in Breda ter discussie te stellen en daarom is de partij benieuwd naar de cijfers over 2015.

De vragen zijn gesteld door Dirk Uijl van SP Breda. De partij wil van het college weten hoeveel jeugdzorgtrajecten er in 2015 gestart zijn en hoeveel hier nog van lopen. Daarnaast is de SP benieuwd hoeveel toezeggingen er in het kader aan jeugdzorgtaken in Breda zijn gegeven en hoe vaak er bezwaar is aangetekend.

"Hoe vaak heeft dit geleid tot een hoorzitting bij de beroep- en bezwaarcommissie van de gemeente Breda?", vraagt Uijl zich af namens zijn partij. Ook is de partij benieuwd hoeveel rechtszaken er tegen gemeente Breda zijn aangespannen in verband met het niet ontvangen van jeugdhulp.

De SP vraagt in de brief naar het college van B&W om inzichtelijk te maken hoe de samenwerking met jeugdzorgaanbieders verloopt en hoe er verdere invulling wordt gegeven aan de verandering van de toegang tot jeugdhulp.

Omdat gemeente Breda sinds 2015 de verantwoordelijkheid draagt voor jeugdzorg, moet de gemeente deze hulp- en zorgverlening verder invullen. Deze klus wordt volgens de SP extra ingewikkeld omdat er ook fors minder geld beschikbaar is gesteld door de overheid.

Na ruim anderhalf jaar is er geconcludeerd dat gemeenten landelijk gezien €1,2 miljard aan zorggeld niet hebben uitgegeven.

Tip de redactie