De Baroniegemeenten hebben het voormalige belastingkantoor aan het COA aangeboden als reservelocatie voor de opvang van asielzoekers. Breda heeft nog geen antwoord van het COA op het aanbod.

Dat werd donderdagmiddag duidelijk bij de aankondiging van de aankoop van het Koetshuis voor het huisvesten van 46 statushouders. Die maatregel moet volgens wethouder Patrick van Lunteren de druk op de woningmarkt verlagen.

Het voormalige belastingkantoor aan de Gasthuisvelden werd begin dit jaar bestempeld als ideale locatie voor een nieuw AZC in Breda als opvolger van de Boschpoort. Daar eindigde afgelopen maand volgens afspraak de opvang na twee jaar. Aan de Gasthuisvelden zou plaats moeten zijn voor zo’n vierhonderd vluchtelingen.

Rond de zomer werd duidelijk dat er minder behoefte is aan AZC's, omdat de instroom van asielzoekers sterk afnam. Het COA zette het plan voor het betrekken van het kantoorpand stil, tot ongenoegen van de gemeente Breda, dat inmiddels eigenaar is van het pand.

Back-up

"Het COA heeft nu aan de verschillende regio’s gevraagd zelf te komen met een back-up locatie", zegt Van Lunteren. "Dat het belastingkantoor dan in beeld is, is logisch."

Breda hoopt snel op duidelijkheid van het COA. "Zodat wij ook invulling kunnen geven aan de plannen voor de westflank, zoals het gebied wordt genoemd", stelt Van Lunteren. Die geeft aan dat Breda behoefte heeft aan huisvestingslocaties. "Bijvoorbeeld voor de afspraak die gemaakt is over het onderbrengen van Moelanders."