De gemeente Breda koopt het Koetshuis aan de Seminarieweg om hier 46 statushouders in te vestigen. Dat werd donderdagmiddag bekend gemaakt door wethouder Patrick van Lunteren.

Het Koetshuis is voor 875.000 euro gekocht van Stichting Maatschappelijke Opvang Breda. Vanaf maart 2017 kunnen er 46 statushouders wonen.

"Het is onze wettelijke taak om statushouders te huisvesten. We hebben te maken met een situatie waar weinig goedkope huurwoningen beschikbaar zijn", licht wethouder Patrick van Lunteren toe.

Het gaat volgens Van Lunteren om mannen die wachten op gezinshereniging. "Als het gezin er is, kunnen ze door naar een andere locatie." Bij het Koetshuis krijgen deze vluchtelingen met een verblijfsstatus de benodigde hulp zoals besproken is in het Plan van Aanpak Statushouders, zegt de wethouder.

Buddysysteem

"Dat betekent onder meer begeleiding van vluchtelingenwerk, koppeling in het buddysysteem met een Bredanaar." Ook moeten ze verplicht het inburgeringstraject volgens evenals het Bredase Goede Start Programma.

Overdag is er in het Koetshuis een locatiemanager die het reilen en zeilen in het huis regelt, 's avonds en 's nachts is er een beveiliger. Het pand is tot de zomer gebruikt door SMO Breda voor de opvang van dak- en thuislozen. Daardoor is het al geschikt voor bewoning. Hiervoor moet wel het bestemmingsplan worden gewijzigd. Breda vraagt hiervoor een tijdelijke wijziging voor tien jaar aan.

Breda Bericht

De omwonenden en andere instanties in de directe omgeving zijn deze donderdag met een Breda Bericht geïnformeerd. Volgens de wethouder gaat het om zo'n veertig adressen, waaronder bijvoorbeeld ook voetbalvereniging JEKA, de wijkraden en Kunstacademie St Joost. Op 19 november is er een informatiebijeenkomst waarop alle direct betrokkenen vragen kunnen stellen aan de gemeente.

Met de aankoop van het Koetshuis wordt de druk weggenomen op de woningmarkt. Op dit moment gaat 1 op de 3 huurwoningen tot 728 euro naar statushouders, en zelfs meer dan de helft van de goedkope woningen tot 411 euro. Breda is verplicht de toegewezen statushouders huisvesting te bieden. In 2016 gaat dat naar alle waarschijnlijkheid ook om meer dan driehonderd personen.