Om kinderen bewust te maken van hoe het opwekken van schone energie in zijn werk gaat wil D66 kindwindmolens introduceren in de gemeente. Daartoe diende de fractie een motie in tijdens de behandeling van de begroting.

De motie wordt donderdag besproken tijdens de tweede vergaderingover de begroting door de Bredase gemeenteraad. Het idee van D66 komt voort uit de duurzaamheidvisie en de ambitie om in 2044 een  klimaatneutrale stad te zijn.

"Kinderen kunnen in de praktijk zien wat het opwekken van schone energie inhoudt en hoe dat gebeurt", licht Faissal Boulakjar van D66 toe. "Zodoende kunnen ze een interesse krijgen voor duurzaamheid enerzijds en techniek anderzijds. Daarnaast kunnen kinderen en hun ouders investeren in de kleinschalige windturbines en zien ze het rendement terug op hun spaarrekening."

De kindwindmolens zijn volgens D66 ook een goede manier om kinderen te betrekken bij beleid.De windmolens zouden een plaats moeten krijgen in het programma ‘Verduurzaming gemeentelijk vastgoed’.