Het voornemen stamt al uit de binnenstadsvisie van 2013, maar de komende tijd gaat Breda werken aan de uitvoering: fietsen toestaan in de binnenstad.

Het voorstel is om fietsers gedurende de gehele dag toe te laten in het gehele voetgangersgebied. "Uit ervaring in andere steden blijken fietsers zich aan te passen aan de drukte. Op het moment dat het te druk wordt om te fietsen dan stappen deze vanzelf af of besluiten eerder hun fiets te stallen", staat in de binnenstadsvisie te lezen.

"Voor fietsers blijven de randstraten het meest aantrekkelijk om te fietsen door de inrichting en rust. In rustige tijden kan ook gemakkelijk kortsluitingen door het voetgangersgebied worden gemaakt om de kortste route te fietsen, fietsenstallingen worden hiermee ook gemakkelijker bereikbaar."  

De hernieuwde aandacht in de media heeft al veel discussie losgemaakt, weet de gemeente. De komende tijd wordt er met direct belanghebbenden over gesproken. Volgens de woordvoerder gebeurt dat in regulier overleg. "Feit is dat fietsers vaak de kortste route kiezen en dat zien we ook in onze binnenstad. Sommige straten lenen zich ervoor om gecombineerd te gebruiken."

Mogelijkheden

Voorbeelden van straten waar fietsen volgens de gemeente zou moeten kunnen zijn Eindstraat, Karrestraat en Ginnekenstraat. "Zonder dat dit al een feit is. Maar we gaan hierover het gesprek voeren en de mogelijkheden in kaart brengen."

Het voornemen moet de komende tijd worden geconcretiseerd. Een deadline is daarvoor niet gesteld.