De VVD vindt dat Breda de komende drie decennia moet groeien naar 200.000 inwoners. Dat zou moeten leiden tot een nieuwe woonwijk langs de Mark.

Dat heeft VVD-fractievoorzitter Thierry Aartsen donderdagavond tijdens de Algemene Beschouwingen betoogd in de vergadering van de gemeenteraad. In zijn toekomstvisie gaat het niet over 'een woonwijkje, maar over een compleet nieuw stadsdeel langs de oevers van de Mark'.

Aartsen schetst een groei in het gebied dat zich uitstrekt van het CSM-terrein, via het Haveneiland, door naar de Konijnenberg en verder helemaal tot aan Terheijden. "Een topplek voor een prachtig nieuw stadsdeel langs de oevers van de Mark met een combinatie van wonen, werk, water en groen. Daar waar nu nog grote industrieën zitten, kijken of wij hen een mooiere plek kunnen bieden aan de randen van de stad, waar de bereikbaarheid goed is."

Nieuw stadsdeel

In de visie van de VVD kunnen de huidige industrieterreinen over twintig of dertig jaar de locatie zijn waar wonen, werken en vrije tijd in een nieuw stadsdeel in elkaar overlopen. "Dit alles past in het idee van een compacte en bereikbare stad zoals beschreven in de structuurvisie."

Een kijk op de stad die verder gaat dan de komende twintig of dertig jaar is volgens Aartsen nodig na de opening van het nieuwe station. "Dat dwingt ons om verder na te denken over het gehele gebied rondom het spoor en langs de Markoevers. Dit is juist een gebied waar we het afgelopen jaar de vruchten mochten plukken van politici die vooruit durfden te denken."

Groter denken

Volgens hem moet er verder gekeken worden dan het Via Breda gebied, verwees hij naar de suggesties van PvdA en D66 afgelopen week voor woningen op het Van Puijfelik terrein. "Een prima start van een discussie maar laten we eens echt groter denken dan alleen een ideetje voor een losstaand terrein." Dat vraagt volgens de VVD’er om verder te kijken dan alleen deze coalitieperiode.

Bij het plan voor een nieuwe woonwijk hoort volgens Aartsen ook het durven uitspreken van ambitie van de groei van de stad naar 200.000 inwoners. "Niet als doel op zichzelf, maar als een stip op de horizon voor de komende periode waar we een route naar toe uitstippelen."

Die grens van 200.000 inwoners past volgens Aartsen bij de economische potentie van de stad. "Bij onze ambitie en bij onze rol binnen de regio, binnen Breda en binnen Nederland."