Het nieuwe museum voor Breda 'levert geen bijdrage aan de Brabantse Culturele infrastructuur'. Dat harde oordeel velt de Adviescommissie die subsidies heeft toegewezen vanuit het Kunstenplan van de Provincie.

De Provincie maakte donderdag bekend dat in totaal voor meer dan 12 miljoen euro aan subsidie verstrekt wordt. Een flink deel gaat naar Breda. Zo krijgt Breda Photo 6 ton voor vier jaar, De Stilte 1,2 miljoen euro, Club Solo 120.000 euro voor twee jaar en Podium Bloos 380.000 euro voor vier jaar.

"Allereerst ben ik verheugd dat diverse Bredase culturele instellingen en initiatieven vandaag een positief bericht vanuit de provincie hebben ontvangen", geeft wethouder Marianne de Bie van Cultuur aan. "Daaruit spreekt verdiende waardering."

Jammer

Het oordeel over het museum vindt ze 'uiteraard jammer'. "Het was mooi geweest als we een steun in de rug hadden gekregen vanuit de provincie voor de mooie plannen die we hebben. Ik ben ervan overtuigd dat we daarmee van waarde gaan zijn voor Brabant."

De Bie zegt realistisch en begripvol te zijn, gezien de fase van ontwikkeling waarin het nieuwe museum zit. "Dat heeft de museumleiding zich ook gerealiseerd bij het indienen van de aanvraag. Er is op dit moment sprake van een programma op hoofdlijnen en dat wordt in de komende periode verder ingevuld. Ik heb vertrouwen in het proces dat wordt doorlopen op weg naar opening volgend jaar met een sprankelende programmering."

De Adviescommissie beschouwt de fusie en exploitatie van Moti in dit stadium op de eerste plaats als een gemeentelijke verantwoordelijkheid. "Er is momenteel geen Brabants belang, het museum levert geen bijdrage aan de Brabantse culturele infrastructuur", valt te lezen.

De commissie vindt het opvallend dat er in de aanvraag niet wordt gesproken over de achterliggende reden waarom deze twee musea samengaan. "Deze fusie is niet ingegeven vanuit artistiek-inhoudelijke gronden maar meer vanuit praktisch, noodzakelijk oogpunt", concludeert de Adviescommissie, die vreest dat de samenwerking doorsnee wordt, 'van beide kanten weinig.'

Geen hout snijden

Beide musea hebben vooral lokaal verbindingen in de stad (NHTV, Avans), maar weinig inbedding daarbuiten, stelt de Adviescommissie. De subsidieaanvraag is te vaag, valt op te maken.

"De in het plan aangevoerde partners zijn allen afkomstig uit Breda (Club Solo, Electron etc.) en er staat niet beschreven wat ze gaan bijdragen. De Adviescommissie denkt dat het, gezien de recente historie van beide musea, niet vanzelfsprekend is dat deze samenwerkingen hout zullen snijden."

Derde naamswijziging in acht jaar

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als niet voldoende. "Wat betekent de combinatie tussen beeldcultuur en erfgoed? Beeldcultuur is een containerbegrip dat moeilijk te positioneren valt." Ook merkt de Adviescommissie op dat het voor het Moti de derde naamswijziging is in 8 jaar tijd.

De Adviescommissie concludeert dat door de fase waarin beide musea verkeren, ze nauwelijks kunnen voldoen aan de criteria om voor subsidie in aanmerking te komen. "Een projectaanvraag ligt eerder voor de hand."