Meerdere buurtbewoners maken zich zorgen over de plaatsing van een telefoonmast van Vodafone op de voormalige schoorsteen van de brouwerij bij het Ceresplein. De schoorsteen wordt momenteel gerenoveerd.

"Wij als buurt voelen ons om de tuin geleid", geeft buurtbewoonster Iris van den Broek aan. Dat gevoel leeft ook bij buurtgenoten Sanne de Laat en Jeanette van Gurp. Volgens Van den Broek is het pas sinds afgelopen week duidelijk dat er een mast komt op de schoorsteen.

Arthur Teuwen van eigenaar TTRR geeft aan dat de procedures zijn gevolgd en dat de wijkvereniging vorig jaar is ingelicht. Zorgen om het uiterlijk van de schoorsteen deelt hij niet. "Er komt een stalen driespant op de schoorsteen die het oude contour van de top volgt."

Monument

Navraag bij de gemeente leert dat de vergunning is aangevraagd in september 2015, waarna deze in november van dat jaar is verleend. "Omdat het om een aanvraag van een mast op een monument ging, is de aanvraag gelopen via de afdeling monumenten", geeft een woordvoerder van de gemeente aan.

Doordat het om een aanvraag voor plaatsing op een monument ging, week de afhandeling af van andere aanvragen voor zendmasten. Een Breda Bericht, zoals dan wel naar direct omwonenden wordt gestuurd, is daardoor niet verstuurd, geeft hij aan. "Dat is een extra service", benadrukt hij. “"e vergunning is volgens de regels verleend na de benodigde publicaties."

Straling

De buurtbewoners maken zich ook zorgen om mogelijke gevolgen van de straling van de mast.  Een Vodafone woordvoerder verwijst naar onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daaruit blijkt volgens hem dat er  geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat radiofrequenties van zendmasten en mobiele telefoons een negatief effect hebben op de gezondheid. "Wij willen dat onze klanten zonder zorgen hun mobiele telefoon kunnen gebruiken. Daarom werken we op (inter)nationaal niveau samen met verschillende organisaties aan onderzoek en voorlichting."

Vodafone start 7 november met de bouw van de mast. De geplande opleverdatum is 18 november.