BredaPhoto, Podium Bloos, Club Solo en De Stilte ontvangen samen bijna anderhalf miljoen euro subsidie uit het Kunstenplan van de provincie Brabant. Dat heeft de provincie donderdag bekendgemaakt.

KOP, MOTI/Breda’s Museum, Electron en het Graphic Design festival zagen hun aanvraag afgewezen.

BredaPhoto krijgt voor de komende vier jaar zes ton. "Het is een erkenning voor wat we doen. We worden nu in een adem genoemd met de Dutch Design Week. Dat betekent dat we nu met volle kracht aan het festival voor 2018 kunnen werken", geeft bestuurslid Theo Andriessen aan. BredaPhoto hoopt deze maand ook duidelijkheid te krijgen over een aanvraag bij de gemeente, eveneens voor vier jaar.

"Ons beleid is gericht op het sterker maken van het festival voor Breda en de rest van Nederland, met een internationale focus", geeft Andriessen aan. Met dit geld kan het fesival de positie verstevigen. "En kunnen we in Breda blijven dingen organiseren."

De Stilte

Zakelijk leider Jan Baanstra van De Stilte is 'heel happy'. De Stilte krijgt 3,5 ton per jaar voor de komende vier jaar. Dat is 1,5 ton per jaar meer dan voorheen. "Nu kunnen we onze dansers een vaste aanstelling bieden en invulling geven aan goed werkgeverschap, iets dat in de culturele sector vaak lastig is."

De Adviescommissie is lovend over de Stilte en het ingediende plan, dat vooruitstrevend, innovatief en dynamisch wordt genoemd. "De Stilte zoekt de dialoog op met andere partners, in binnen- en buitenland. De visie is verankerd in het gezelschap en vertaalt zich naar het programma." En verder: "Het werk van De Stilte kent een eigen signatuur waarin pure beweging als communicatiemiddel centraal staat. Dit resulteert in voorstellingen die de jonge doelgroep van het gezelschap aanspreken. Helder in vormgeving en gelaagd."

Podium Bloos

Podium Bloos krijgt eveneens veel lof van de Adviescommissie. "Met Podium Bloos lijkt het alsof Brabant er een productiehuis bij heeft. In brede zin, ook met jongeren, wordt aan talentontwikkeling gedaan, waarbij Bloos talrijke samenwerkingsverbanden onderhoudt.

De plannen van Podium Bloos vormen een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de provinciale infrastructuur. Het podium heeft een brede oriëntatie op jonge makers. Door zijn presentatie- en ontwikkelfunctie is het podium een zinnige aanvulling in de podiumkunsten die vooral in Eindhoven, Den Bosch en Tilburg sterk vertegenwoordigd zijn, maar in West-Brabant minder."