Meer dan honderd belangstellenden hebben zich bij VPS gemeld voor tijdelijke huisvesting in de Koepel. Het bedrijf gaat het totale gevangeniscomplex van 1 december beheren onder de naam Futuredome.

De aanmeldingen zijn heel divers, zegt Tessa van Leeuwen van VPS. "Van een kindercoach tot een therapeutische praktijk." Aan de hand van volgorde van aanmeldingen en de zes thema’s die VPS heeft benoemd worden huurders gekozen. "We willen er een dynamisch geheel van maken." 

Potentiële gebruikers moeten vallen onder een van de categorieën educatie, cultuur en creativiteit, de toekomst van stad en omgeving, sport, spel en beweging, zorg en innovatie en duurzaamheid.

Het is de bedoeling dat de eerste huurders snel na 1 december een plek krijgen in het Futuredome. "We zijn pas vanaf die datum beheerder. Nu zijn we aan het pand aan het inventariseren en kijken waar wat mogelijk is."

Huurprijzen

Van Leeuwen geeft aan dat het om meer dan alleen het monumentale Koepelgebouw gaat. "In totaal zijn er twaalf gebouwen, van loodsen tot kantoren en van de voormalige vrouwengevangenis tot de oude rechtbank. Van heel kleine ruimtes tot hele grote."

De huurprijzen zijn lager dan bij commerciële huur. "Dat komt omdat het om tijdelijke huur gaat, van twee jaar. We berekenen ook geen vierkantemeterprijs, maar een prijs per ruimte. Dat zijn we nu aan het bepalen."

Voorstellingen

Het is nog onduidelijk wat er met de Koepel zelf gaat gebeuren. "De cellen zijn vrij klein en het is een monument waar je niks aan kunt veranderen", geeft ze aan. "We zijn aan het onderzoeken wat mogelijk is. Een mogelijkheid is ook dat de Koepel gebruikt gaat worden voor evenementen of voorstellingen. Dat ligt allemaal nog open."

Het is de bedoeling dat eigenaar Rijksvastgoedbedrijf een koper vindt voor het complex. Vandaar de tijdelijke huurtermijn van twee jaar.