Gemeente Breda ondersteunt al in meerdere maatregelen om evenementen in Breda te verduurzamen. Dat geeft het college aan in antwoord op vragen van Merijn Scheifes van Groenlinks Breda.

"Op de thema’s afval, geluid en energie vindt onderzoek en kennisuitwisseling plaats om de verduurzaming mogelijk extra te versnellen", schrijft het college van B&W. "Ons streven is dat alle evenementen zo duurzaam mogelijk zijn. Elementen als afval, geluidniveaus, mobiliteit, catering, energie en openbare ruimte moeten een zo beperkt mogelijke impact hebben op de leefbaarheid van de stad."

Scheifes van Groenlinks stelde dat Breda een voorbeeld moet nemen aan Amsterdam, dat in het evenementenbeleid heeft vastgelegd dat het vanaf 2020 alleen nog maar duurzame evenementen toestaat. Volgens het college worden festivalorganisaties al gestimuleerd om afval te scheiden. De afdeling Afvalservice faciliteert manieren om het inzamelen van plastic en papier apart te kunnen doen. "Dit leidt tot lagere kosten voor de organisator omdat verwerking van gescheiden afval goedkoper is." Ook wordt er middels de workshop 'verduurzamen voor evenementen' voor festivalorganisaties aandacht aan het onderwerp besteed.

Ook buiten evenemententerreinen wordt vaak veel troep weggegooid en komt dit op de grond terecht. De gemeente gaat onderzoeken wat hier de oorzaak van is zodat dit kan leiden tot aanvullende maatregelen voor organisaties van festivals.

GroenLinks benoemde daarnaast het stroomverbruik op veel evenementen door het gebruik van mileubelastende dieselgeneratoren. "GroenLinks vindt dit een gemiste kans. Anno 2016 kan en moet dat anders." Het college wijst op alternatieven voor de traditionele aggregaten die in de workshop 'verduurzamen voor evenementen' aan bod komen.