Tijdens extra controles in het buitengebied hebben controleurs 14 illegale dumpingen aangetroffen. Het gaat met name om grof huisvuil, snoeihout en tuinafval.

De gemeente Breda heeft in de laatste twee weken van oktober extra toezicht gehouden en gehandhaafd in het buitengebied in samenwerking met politie, Omgevingsdienst, Staatsbosbeheer, waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Oosterhout en Etten-Leur.

De controleurs hebben tientallen mensen met loslopende honden gewezen op de schade hierdoor voor ecologisch kwetsbare gebieden. Tijdens de controle bleken veel bordjes die aangeven dat honden aan de riem moeten gesloopt of weggehaald. De gemeente kijkt of de borden hufterproof kunnen worden teruggeplaatst.

Ook bleken meerdere borden die een parkeerverbod aangeven verdwenen. De gemeente plaatst de borden terug. Er zijn 25 daken aangetroffen die asbest bevatten. Dat mag nu nog maar vanaf 2024 mogen particulieren, bedrijven en instellingen geen asbestdaken meer bezitten. De controleurs hebben bij deze adressen een folder van de rijksoverheid afgegeven met informatie hierover en een verwijzing naar subsidieregelingen.

Er is gecontroleerd op zaken als Illegale kap, illegale stort, drugsdumpingen, wild crossen, illegale bouw en bewoning, vervuiling, stropen en vernielingen, loslopende honden, fout parkeren, grondwateronttrekkingen, illegaal gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen, illegaal vissen en de aanwezigheid van asbestverdachte daken.