Gemeente Breda heeft 4.000 inwoners uitgenodigd voor een stadsgesprek over de opvang en integratie van statushouders in Breda. De bijeenkomst met de genodigden vindt dinsdag 15 november plaats.

Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor ideeën, vragen of zorgen. De gemeente wil vooral horen hoe inwoners van Breda, Ulvenhout, Bavel, Teteringen en Prinsenbeek de integratie van statushouders ervaren. "Wat merken de inwoners er van? Wat is de beleving van inwoners uit verschillende wijken? Wat vinden ze van de huidige aanpak?", noemt wethouder Patrick van Lunteren als voorbeeldvragen waar het college graag feedback op krijgt

Via een steekproef heeft de gemeente een representatieve afspiegeling geselecteerd van 4.000 inwoners. "Uit ervaring weten we dat er gemiddeld tweehonderdvijftig man van over blijft", zegt Van Lunteren. Het stadsgesprek vindt plaats in Podium Bloos. "Mochten er meer aanmeldingen komen, dan organiseren we een tweede of derde avond. Het idee is het stadsgesprek in festivalsfeer te laten plaatsvinden. Het moet juist geen politieke setting worden."

Volgens Van Lunteren is een dergelijk stadsbreed gesprek uniek. "Dit gebeurt niet veel in Nederland. Zeker niet wanneer het gaat over één thema." Naar aanleiding van het stadsgesprek met de inwoners, worden ideeën verzameld en vervolgens zoveel mogelijk in het beleid opgenomen. "Ik hoop vooral op eerlijkheid en positieve betrokkenheid."

De ambitie van de gemeente om 'nieuwe Bredanaars' zo snel mogelijk te laten meedoen in de Bredase samenleving is eerder al toegelicht in het plan van aanpak 'Een nieuw thuis in Breda'. In dit plan wordt er vooral focust op het vinden van werk voor statushouders en het leren van de Nederlandse taal.

Het Stadsgesprek vindt plaats op 15 november in Podium Bloos, tussen 18.00 uur en 21.00 uur.