De kruising St. Ignatiusstraat - Hoogeind in Breda krijgt een rotonde. 

Op dit moment is het kruispunt nog voorzien van verkeerslichten. In 2015 werd als proef bekeken of het kruispunt ook veilig was zonder stoplichten. De proef werd toen vroegtijdig beëindigd. Daarop volgde het idee voor een rotonde. 

Met de rotonde zou het mogelijk moeten zijn om een veilig kruispunt te realiseren zonder verkeerslichten en een betere doorstroming van het verkeer. De rotonde heeft gescheiden fietspaden en er komen zebrapaden. Al het verkeer op de rotonde heeft voorrang op de aansluitende wegen.

Het definitieve ontwerp heeft in plaats van een rode fietsstrook met een ononderbroken lijn een suggestiestrook. Geparkeerde auto's langs de rijweg zijn toegestaan. De fietssymbolen op het wegdek komen te vervallen.

De gemeente heeft in 2015 onderzocht of het mogelijk is het kruispunt te veranderen in een rotonde. Op 12 juli dit jaar werd het voorlopige ontwerp openbaar gemaakt. Ook was er een informatiebijeenkomst voor bewoners uit de wijk op 19 juli. Wanneer er wordt gestart met de aanleg van de rotonde is nog niet bekend. Eerst moet het definitieve ontwerp worden vastgesteld.