De voormalige gevangenis De Koepel biedt vanaf 1 december onderdak aan allerhande bedrijvigheid, van startups tot culturele evenementen. 

De gemeente Breda geeft in een reactie aan het goed te vinden dat de voormalige gevangenis de komende jaren niet helemaal leeg komt te staan.

Het Rijksvastgoedbedrijf - eigenaar van het gebouw - heeft ondernemer VPS gevonden voor de invulling. De plannen, gelanceerd onder de naam Futuredome, moeten voor ten minste twee jaar invulling geven aan complex de Boschpoort.

Ook al is de gemeente blij dat leegstand is voorkomen is de kogel is nog niet helemaal door de kerk, zo blijkt uit de reactie. "Vanuit haar publiekrechtelijke taak zal de gemeente toetsen of de plannen van VPS passen binnen het geldende bestemmingsplan en het beleid van de gemeente Breda."

Overleg over uiteindelijke bestemming

Breda bekijkt de voorstellen van VPS ook in relatie met overige ontwikkelingen in de stad. "Het blijft de bedoeling dat de voormalige gevangenis te koop komt. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente overleggen over wat de uiteindelijke bestemming wordt."

De verwachting van gemeente en Rijksvastgoedbedrijf is dat het nog zeker twee jaar duurt voor een definitieve bestemming is gevonden.