'Plan voor gemeenteraad van 150 personen'

De manier waarop de gemeentelijke politiek functioneert moet anders. Dat vindt een groep van enkele honderden burgemeesters, wethouders, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en burgers. In een manifest getiteld Code Oranje hebben ze hun plan duidelijk gemaakt

De Bredase bestuurders hebben zich nog niet achter dit initiatief geschaard, maar volgens een woordvoerder volgt de gemeente Breda de discussie en voorstellen van de Code Oranje groep met belangstelling. "Zeker ook in het licht van de ambities van het gemeentebestuur op het gebied van - bestuurlijke -  innovatie."

Het college heeft nog geen standpunt ingenomen over de voorstellen die door Code Oranje zijn gepresenteerd.

Code Oranje

Code Oranje gaat over de staat van de huidige politieke democratie, stelt de groep. Die verdient volgens de initiatiefnemers een grondig herontwerp. Gezien de landelijke verkiezingen in 2017 en de gemeentelijke verkiezingen in 2018 zou er snel iets moeten gebeuren. "Burgers hebben de behoefte én de vaardigheden om hun leefomgeving te beïnvloeden en (mee) te sturen", meent de groep.

Alhoewel het voorstel gaat over het gehele politieke systeem, wil groep Code Oranje beginnen bij gemeenten. In 2018 stelt een aantal gemeenten zich kandidaat om de nieuwe democratie concreet vorm te geven op basis van samenlevingskracht en burgerzeggenschap. "In 2017 vragen we het kabinet dit wettelijk mogelijk te maken, aangezien een wetwijziging hiervoor noodzakelijk is."

Nieuwe democratie

Door de politiek op een andere manier te organiseren, wil de groep een nieuwe democratie realiseren, 'die politiek en samenleving weer verbindt en het gif uit het maatschappelijk debat trekt'. In de praktijk zou er een gemeenteraad van burgers moeten komen die drie keer per jaar bijeenkomt. DIt in plaats van een gemeenteraad van 39 mensen die maandelijks vergadert.

"De nieuwe raad zou deels via loting tot stand moeten komen", schrijft Binnenlands Bestuur. "Burgemeester en wethouders voeren vervolgens de genomen besluiten uit. Raadsleden krijgen het recht zich te laten vervangen door deskundigen of burgers met relevante ervaring. Zij kunnen dan per onderwerp een eigen vervanger aanwijzen."

Tip de redactie