Breda heeft zich geschaard achter het streven naar een aardgasvrije woning. Tijdens de Nationale Klimaattop ondertekende Breda samen met bijna honderd andere partijen het manifest 'Aan de slag met wonen zonder aardgas'.

Daarmee geven de ondertekenaars aan concreet te beginnen met de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het manifest wordt na ondertekening aangeboden aan minister-president Mark Rutte en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma. Ondertekenaars zijn gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, Natuur & Milieu en het HIER klimaatbureau.  

Breda is bezig met het Uitvoeringsprogramma Klimaat en gaat daarin samen met energiebedrijven, netbeheerders, provincie, woningcorporaties, bouwbedrijven, milieuorganisaties, lokale energie initiatieven en overige bewonersorganisaties in gesprek om de overgang naar een aardgasvrije leefomgeving te realiseren.