Gemeente Breda laat weten dat het bestemmingsplan van het Van Puijffelik-terrein afhangt van de uitwerking 'Visie Havenkwartier'. Of de bijbehorende gebouwen op het terrein in de toekomst worden gesloopt, wordt daarna pas duidelijk.

"Er staan geen officiële monumenten, maar er staan wel cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. Bij herontwikkeling is te bezien welke complexen behouden kunnen worden. Het belang dat de gemeente hecht aan het erfgoed is aan eigenaar meegedeeld", laat een woordvoerder weten.

Voor een van de panden is volgens de gemeente wel al een sloopvergunning afgegeven. Door het faillissement van Van Puijfelik is de curator momenteel bewindvoerder over het terrein. "Hij zal bepalen aan wie het terrein wordt verkocht. Gezien de huidige bestemming zal een bestemmingswijziging nodig zijn om een eventuele functieverandering mogelijk te maken. Om die reden heeft het college 6 juni 2016 gevraagd een visie Havenkwartier op te stellen."

Uniek gemengd stedelijk gebied

In het plan van aanpak voor die visie staat dat Het Havenkwartier potentie heeft om binnen Via Breda en de stad Breda uit te groeien tot een uniek gemengd stedelijk gebied. "Het is de plek met attractiviteit en ruimte voor moderne stedelijkheid, creatief ondernemen en cultuur. Dit zorgt ervoor dat het gebied niet concurreert met de Bredase binnenstad, Coulissen West in het Stationskwartier en Drie Hoefijzers Noord."

Volgens de gemeente is de concrete ontwikkeling van het Havenkwartier is in de Structuurvisie Breda 2030 uitgesteld tot en met 2023, tenzij er op een eerder moment programmatische ruimte vrij komt.

Ook volgens D66 Breda en PvdA Breda biedt het vertrek van Van Puijfelik kansen voor nieuwe ontwikkelingen in het belang van Breda. De partijen stelde eerder deze week collegevragen of er mogelijkheden zijn voor woningbouw op het terrein.