Het feit dat de supporters NAC massaal trouw bleven na degradatie heeft er mede aan bijgedragen dat de club over seizoen 2015/2016 winst maakte. De club boekte een netto resultaat van ruim 136.000 euro.

De transfer van Adnane Tighadouini naar Malaga droeg eveneens bij aan de winst, aldus NAC.

De club presenteerde de financiële resultaten maandag aan de aandeelhouders. "Hiermee kan de conclusie worden getrokken dat NAC, in haar eerste jaar in de Jupiler League, in financieel opzicht alle verwachtingen heeft overtroffen", aldus NAC. Met deze jaarrekening blijft de Parel van het Zuiden bovendien in categorie 2 van de KNVB.

De opbrengsten uit wedstrijdbezoek door supporters vielen maar liefst € 0,7 miljoen hoger uit dan begroot. "Ook de aandeelhouders en sponsoren zijn na de degradatie als één man achter de club blijven staan en hebben er samen voor gezorgd dat het begrote bedrag aan sponsorinkomsten afgelopen seizoen kon worden overtroffen."

Balans inkomsten en uitgaven blijft uitdaging

NAC geeft wel aan dat het een enorme uitdaging is om de inkomsten en bedrijfslasten in de Jupiler League structureel in evenwicht te houden. "Door de degradatie naar de Jupiler League is de omzet van NAC in het boekjaar 2015-2016 namelijk met €3,5 miljoen gedaald."

NAC sneed daarom fors in de bedrijfslasten ten opzichte van het seizoen 2014-2015. € 2,9 miljoen gingen de kosten omlaag, met name door een reorganisatie op kantoor en een verlaging van het spelersbudget.