Breda heeft vier ton gereserveerd voor de viering van 350 jaar Vrede van Breda.

Duidelijk is dat er een buitenevenement komt met culturele evenementen georganiseerd door partners en organisaties in de stad. Voor dit event is 190.000 euro beschikbaar.

Verder gaat er geld naar losse culturele evenementen (50.000 euro), een symposium (85.000 euro), binnententoonstelling (50.000 euro) en erfgoededucatie (15.000 euro). De resterende tienduizend euro zijn nodig voor de voorbereiding. Voor het buitenevenement en de culturele evenementen kunnen partijen een subsidieaanvraag indienen.

"De hogescholen hebben aangegeven het symposium vorm te willen geven en het nieuwe museum draagt zorg voor de binnententoonstelling en het educatieprogramma", schrijft wethouder Marianne de Bie in een brief aan de raad. "Er zal met hen in gesprek worden gegaan om verdere invulling te geven aan deze onderdelen."