NAC Breda en Stichting Clubraad NAC hebben voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard een strategisch convenant getekend.

In dit convenant zijn alle uitgangspunten, verantwoordelijkheden en afspraken tussen NAC, de Clubraad en de bij de Clubraad betrokken supportersgeledingen vastgelegd. In het convenant staan de wederzijdse verwachtingen, verantwoordelijkheden en verplichtingen beschreven.

Aan het opstellen van het convenant is anderhalf jaar gewerkt. "We kunnen nu op een professionelere manier en op strategisch niveau samen gaan werken met NAC", stelt Sander Rademaker, voorzitter van Stichting Clubraad NAC. "We blijven ons daarbij focussen op alle algemene supporterszaken. Onze onafhankelijke positie is in de nieuwe structuur uiteraard ook gewaarborgd, dat is immers ons bestaansrecht."

Volgens algemeen directeur Justin Goetzee verschuift de inbreng van de clubraad van details naar hoofdlijnen. "Door het sluiten van dit convenant kunnen we rekenen op een meer strategische inbreng vanuit onze supporters en krijgen we meer concrete verbetervoorstellen om onze doelstellingen samen te verwezenlijken."