Breda wil de lokale economie stimuleren. Daarvoor heeft het college een reeks aan maatregelen bedacht met een jaarlijks budget van 7,5 ton. 

"Het stijgen van de werkgelegenheid is het hoofddoel", aldus wethouder Boaz Adank in een toelichting op de plannen.

Breda gaat het geld op twee manieren uitgeven. Vijf ton gaat er in het Impulsbudget Economie, 2,5 ton in de Stimuleringsregeling Economie. Uit de stimuleringsregeling verstrekt Breda subsidies, het impulsbudget is bedoeld voor inkoop van diensten. "Zoals de Master Business Coach", vertelt Adank.

Om te voorkomen dat het budget versnippert, heeft het college vier thema’s vastgesteld. Internationale stad, toegepaste technologie, creatieve stad en stad met beleving. Breda gaat daarom een internationaliseringsstrategie opstellen om uitvoering te geven aan de internationale ambities van de stad. "Het filmpje dat deze week is verspreid is daar een voorbeeld van", geeft Adank aan.

Als het gaat om techniek wil Breda nog steeds een samenwerking stimuleren tussen bedrijfsleven en onderwijs om het 3d printen op een plek te concentreren. Om de creatieve sector te stimuleren wil het college een Centre of Excellence Creatieve Sector, waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven bijeen komen.

De Bredase economie kromp de afgelopen jaren met zo’n zesduizend banen. De reeks aan maatregelen moet de positie van de stad versterken. Hoeveel banen dat moet opleveren, is volgens Adank lastig te zeggen. Op andere gebieden is de doelstelling wel concreter. "Als je kijkt naar de doelen voor de binnenstad is dat meer bezoekers en meer bestedingen."