De gemiddelde prijs van een koopwoning in Breda is over een jaar gemeten met meer dan 11 procent toegenomen. Dat blijkt uit de cijfers over het derde kwartaal van dit jaar die Van der Sande Makelaars heeft gepubliceerd.

Van der Sande gebruikte daarvoor eigen data en data van Dynamis en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Als gevolg van de sterk stijgende woningprijzen in Breda, daalt de betaalbaarheid in de gemeente sneller dan het landelijk gemiddelde. “Zo kan een huishouden met een bruto inkomen van € 50.000 nog ongeveer 97 m2 woonoppervlakte aanschaffen, landelijk ligt dit op 101 m2.”

Breda is hiermee volgens Van der Sande de duurste gemeente van de vier grote steden in de Brabant.

In het derde kwartaal zijn in Breda 743 woningen verkocht. Dit betekent een stijging van 16% ten aanzien van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal verkopen steeg vooral bij appartementen (+22%) en vrijstaande woningen (+16%). Mede door het aantal verkopen neemt het beschikbare aanbod in rap tempo af. Met name het aanbod van appartementen is op jaarbasis aanzienlijk krapper geworden (-45%).

“De woningkrapte is het meest nijpend bij tussenwoningen en hoekwoningen, specifiek bij woningen met een woonoppervlakte van 80 m2 - 160 m2. In deze segmenten worden ondertussen bijna meer woningen verkocht dan dat er nog beschikbaar zijn”, aldus Van der Sande.

In Breda staan nog circa 1.185 woningen te koop, terwijl dit een jaar geleden nog 1.549 woningen waren. De toegenomen druk uit zich ook meer en meer in de woningprijzen van Breda, waar op jaarbasis een stijging wordt waargenomen van ruim 11%. Die prijsstijging is volgens het rapport over de hele breedte van de Bredase woningmarkt waarneembaar.