Toekomst Buurthuis Geeren Noord lijkt veilig

Buurthuis Geeren Noord blijft waarschijnlijk ook na 1 november bestaan. Tenminste, als de meerderheid van de gemeenteraad instemt met een motie die de SP indient. Die meerderheid is er volgens SP-fractievoorzitter Bas Maes.

In de motie roept SP Breda in het vragenuur van de gemeenteraad het college op om het buurthuis Geeren Noord open te houden. "Een overgrote meerderheid van de raad vindt dat het nieuwe bestuur dat sinds juli 2016 aan de slag is, een eerlijke kans verdient om van het buurthuis een succes te maken", aldus Maes.

Bij ongewijzigd beleid zou het buurthuis op 1 november de deuren hebben moeten sluiten. "Gelet op de betrokkenheid van de buurt, de vele activiteiten en de diversiteit van de bezoekers voorziet het buurthuis zeker in een behoefte", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. VVD, Pvda, Breda’97, D66 en Trots/OPA hebben al laten weten de motie te steunen, aldus de SP’er.

De motie roept in eerste instantie op om buurthuis Geeren Noord open te houden voor een periode van twee jaar en het huidige bestuur te ondersteunen bij het maken van verdere plannen. Ook vraagt een meerderheid van de raad in deze motie om het buurthuis Geeren Noord net als het andere maatschappelijk vastgoed mee te nemen in het visiestuk dat binnenkort hierover verschijnt.

"Onderdeel van die visie moet wat ons betreft ook een tweejaarlijkse evaluatie zijn", zegt Maes. "De discussie moet namelijk niet steeds draaien om een enkel buurthuis, maar om het totaal aan maatschappelijk vastgoed, welke activiteiten er plaatsvinden en wat dat ons waard is als Breda."

Tip de redactie