Breda gaat bouw goedkope woningen verplichten

De komende tien jaar moeten er in Breda 1600 goedkope en betaalbare woningen gebouwd worden. Maar liefst duizend daarvan moet de bouw binnen drie jaar starten. Om dat te kunnen afdwingen heeft het college de Woonvisie aangepast.

In de aangepaste Woonvisie is vastgelegd dat zo’n twintig procent van de te bouwen woningen in de categorie goedkoop (tot 411 euro) en betaalbaar (628 euro) gebouwd moeten worden.

Daarbij gaat het de komende tien jaar om 1600 van de 8300 te bouwen woningen. Nog eens negenhonderd woningen moeten erbij komen in de huurcategorie tussen de 711 en ongeveer negenhonderd euro. Hierbij gaat het om vrije sector woningen.

Onderzoek

De getallen zijn gebaseerd op onderzoek dat onderzoeksbureau Rigo deed naar de Bredase woningvoorraad. "Daaruit blijkt dat we deze aantallen tekort komen", aldus wethouder Patrick van Lunteren (Wonen, SP). De richtlijnen worden vastgelegd in nieuwe bestemmingsplannen.

"Dat betekent niet dat elk project een deel van deze woningen moet hebben", nuanceert Van Lunteren. "We gaan wel afspreken op welke andere plaats een ontwikkelaar dan wel die woningen gaat bouwen."

Eerder had Breda geen middelen om de bouw van de goedkoopste woningen af te dwingen. Aan deze woningen is sterk behoefte. "Enerzijds doordat van de beperkte voorraad tweederde naar statushouders gaat, anderzijds omdat huurders via het systeem van passend toewijzen niet meer voor andere categorieën in aanmerking komen." Dat zorgt volgens de wethouder voor druk op de woningmarkt.

Onrendabele top

Van Lunteren voerde al overleg met corporaties over het nieuwe beleid, dat volgens hem past in de prestatieafspraken die eerder werden gemaakt. Om de corporaties en andere ontwikkelaars tegemoet te komen, maakte het college voor 2017 twee miljoen euro vrij. "Daarmee kunnen we waar nodig het onrendabele deel financieren van bijvoorbeeld ombouw van zorgvastgoed om leegstaande kantoren."

Om te zorgen dat betaalbare woningen betaalbaar blijven wordt bij nieuwe projecten afgesproken dat de huizen vijftien jaar in deze categorie verhuurd worden. "Pas daarna mogen ze verkocht worden", aldus Van Lunteren. Met corporaties is eerder al afgesproken dat bestaande huurwoningen niet door huurverhogingen uit hun categorie stijgen.

Tip de redactie