Breda gaat strijd aan met illegale kappers en dumpers in buitengebied

Breda gaat samen met verschillende partners extra controleren op illegale zaken in het buitengebied.

Het gaat om zaken als illegale kap, illegale stort, drugsdumpingen, wildcrossen, illegale bouw en bewoning, vervuiling, stropen en vernielingen, loslopende honden, fout parkeren, grondwateronttrekkingen, illegaal gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen.

De gemeente voert de controles uit samen met de Omgevingsdienst, Staatsbosbeheer, waterschap Brabantse Delta en de politie. De intensievere controles vinden plaats tussen 15 en 30 oktober in het Ulvenhoutse Bos, de Galderse Meren, het Mastbos, de Rith, de Vierde Bergboezem, het Liesbos, de Mark en het Kadettenkamp.

De maatregelen zijn nodig omdat er volgens wethouder Paul de Beer ‘veel te veel zaken gebeuren die niet in de haak zijn’. “Dat veroorzaakt overlast voor bewoners en recreanten en het kan schadelijk zijn voor dieren en planten. Daarom werken we samen met alle partijen om het buitengebied schoon en veilig te houden.”

Tip de redactie