'Kleine zaal Mezz essentieel voor voortbestaan'

Het is noodzakelijk dat poppodium Mezz ingrijpend wordt verbouwd, anders komt het voortbestaan ervan in gevaar. Dat hield Mezz-voorzitter Arend Hardorff de commissie Maatschappij de afgelopen week voor.  

Het college heeft in de begroting van 2017 1,35 miljoen gereserveerd voor noodzakelijke aanpassingen van poppodium Mezz. In een geheime bespreking besprak de commissie het voorstel.

In dat bedrag zit niet de ombouw van het Mezz Café tot kleine zaal en het aanpassen van de foyer. Beide zaken zijn voor het poptheater echter niet los te koppelen. "Wij willen duurzaam financieel gezond zijn", betoogde Hardorff. "Dat is in poppodiumland niet vanzelfsprekend. Onze accountant gaf al aan, dat als we als Mezz zo doorgaan, we over een paar jaar niet meer bestaan."

Eisen bezoekers

Hardorff gaf aan dat verbouwing ook noodzakelijk is vanuit de eisen die bezoekers tegenwoordig stellen aan een avondje uit. "En ten derde, we willen onze rol in het culturele landschap in Breda vervullen en een rol spelen in talentontwikkeling."

Deze drie kerndoelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, gaf Hardorff aan. "Dat gebouw is cruciaal, daar moet het nodige in gebeuren. Daar kun je wat ons betreft geen pijlers uit trekken."

Het geld dat het college nu heeft gereserveerd is bedoeld voor het zoals Hardorff het noemde 'aanpassen van fouten zoals die toen zijn gemaakt, zoals een foyer, looplijnen en het docking station aan de achterkant'.

Kerndoelen

Het uitbreiden van kleine zaal van 100 naar 200 man is noodzaak om de drie kerndoelen te kunnen bereiken. "Met een foyer, een kleine zaal en grote zaal kun je bezoekers laten rouleren door het pand. Daardoor kunnen we op een avond twee acts wegzetten in een festivalachtige sfeer. Nu moet je daar nee tegen zeggen. Daarom is kleine zaal essentieel voor ons plan."

De raad bespreekt het voorstel tijdens de begrotingsbehandeling in november.

Tip de redactie