Breda heeft veertien kunstgrasvelden waarbij gebruik is gemaakt van rubbergranulaat. Het sporten daarop is veilig, verwijst wethouder Paul de Beer (sport, D66) naar het onderzoek van het RIVM.            

In een uitzending van Zembla werden deze week vraagtekens geplaatst bij het onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van sporten op deze gemalen autobanden.

“Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden”, staat te lezen op de site van het RIVM. “Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.”

Volgens De Beer is gedegen onderzoek, zoals inmiddels is aangekondigd, noodzakelijk. “Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek bestaat de mogelijkheid dat bijvoorbeeld de eisen in het keurmerk Milieukeur moeten worden aangepast”, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. “Dan zal tevens duidelijk worden of de uitkomsten van het onderzoek ook consequenties hebben voor de bestaande kunstgrasvelden en de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden.”

Breda houdt bij de aanbesteding van nieuwe velden rekening met verschillende opties strooisel voor de velden, schrijft de wethouder. Hij geeft aan de raad op de hoogte te houden van de onderzoeksresultaten.