Gemeente Breda gaat samen met stichting ElaadNL samenwerken om elektrische auto’s duurzamer op te laden. 
 

Daarbij worden de vijftien oplaadpalen die in 2011 zijn gerealiseerd door de stichting door Breda overgenomen en vervolgens voorzien van slimmere technieken.

De laadpalen worden opgenomen in het Living Lab Smart Charging. Dit plan is een initiatief van ElaadNL en regionale netbeheerders. De laadpalen kunnen bijvoorbeeld ’s nachts bij een harde wind en een lage vraag naar stroom opladen, maar ook ‘s middags als de kracht van de zon het grootst is. Alleen als een elektrische rijder kiest voor het benutten van bijvoorbeeld goedkope of duurzame stroom, dan wordt de Smart Charging techniek toegepast.

"Breda benut alle innovatieve mogelijkheden om het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren. Elektrisch rijden is duurzamer dan rijden op benzine en diesel, zeker als de energie duurzaam wordt opgewekt. We sluiten ons daarom graag aan bij het Living Lab", aldus wethouder Paul de Beer.

Gemeente Breda heeft bijna 100 openbare laadpalen en er liggen nog veel nieuwe verzoeken. Omdat het niet mogelijk is om overal openbare parkeerplekken te reserveren voor e-rijders zoekt Breda samen met partners en andere overheden naar mogelijkheden om elektrisch rijden te blijven stimuleren en faciliteren. De overeenkomst met ElaadNL is hier een voorbeeld van.