De taxistandplaats aan de centrumzijde van het station in Breda is woensdagochtend in gebruik genomen.

Vanaf dat moment kunnen reizigers aan beide zijden van het station een taxi nemen. De taxi’s stonden sinds een aantal jaar alleen nog aan de Belcrumzijde, nadat eerst sloop- en daarna bouwwerkzaamheden aan het stationsgebouw veilig aan- en afrijden verhinderde.

Duidelijke bebording

John Klem van het Taxi Gilde reageert verheugd. “Daar zijn we zeker heel blij mee.” Hij hoopt dat de bebording in het station ook snel duidelijk maakt dat er ook weer vanaf het centrum gereden wordt. "Al zal dat ook een kwestie van gewenning zijn."

Taxi's

Volgens de woordvoerder van ProRail komen er geen aparte verwijzing naar de taxi’s aan de centrumzijde. "Dat doen we alleen als er slechts aan één zijde taxi’s staan. In dit geval kunnen reizigers niet misgrijpen." De verwijzing naar de Belcrumzijde vervalt daarmee.

"Dat verbaast me", geeft Klem aan. Hij heeft met de gemeente overlegd. "Maar die verwijzen naar ProRail." Tot zijn teleurstelling. "Natuurlijk is het in ons belang, maar zeker ook in het belang van de reiziger. Dan heb je zo’n mooi station en dan is het onduidelijk waar de taxi’s staan.”

Lekkage

Gelijktijdig met het openen van de taxistandplaats aan de centrumzijde, moet een deel van de taxistandplaatsen aan de Belcrum opschuiven. Daar gaat een aannemer in opdracht van ProRail aan de slag met een lekkage boven de onbewaakte fietsenstalling.