De vijf grote Brabantse steden willen de komende jaren minimaal vijfhonderd hectare aan natuur realiseren. Daarnaast moet er veertig kilometer aan ecologische verbindingszones komen.

Het plan voor dit natuurnetwerk hebben de vijf grote Brabantse steden (Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg) vastgelegd in het bidbook 'Steden als schakels binnen natuurnetwerk Brabant'.

Dat hebben ze dinsdagmorgen in Bondpark in Breda aangeboden aan de Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout van Natuur, Milieu en Water.

Uitvoering

Met de uitvoering van het bod van de 5 steden is een bedrag van zo'n 40 miljoen euro gemoeid. De B5-steden vragen aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant om de helft van dit bedrag voor haar rekening te nemen. De steden dragen zelf zorg voor het beheer van de nieuw aan te leggen natuur.

Het natuurnetwerk moet bijdragen aan schone lucht, afvoer van water bij hevige regenval en het beperken van hittestress door klimaatverandering.

Versterken van biodiversiteit

De gezamenlijke aanpak is volgens de steden essentieel om tot goede groenverbindingen en het versterken van biodiversiteit te komen. "De natuur houdt zich immers niet aan gemeentegrenzen", aldus de steden bij het aanbieden van het bidbook. "Door kennis en ervaringen te delen over wat werkt, kunnen de steden bovendien van elkaars ontwikkelingen profiteren."

De komende weken hopen de B5 het bod met de Provincie Noord-Brabant verder uit te werken in een overeenkomst.