Breda heeft voor 2017 twee miljoen euro gereserveerd om de bouw van duizend sociale huurwoningen in de stad aan te jagen. Dat werd duidelijk bij de presentatie van de begroting deze week.

"Op die manier willen we ervoor zorgen dat het kwartje de goede kant opvalt”, stelt wethouder Paul de Beer (Financiën, D66). Het geld kan gebruikt worden om een onrendabel project van een corporatie vlot te trekken, zoals gebeurt bij de tijdelijke huisjes zoals die nu gepland zijn in Kesteren.

Ook de ombouw van kantoren naar woningen zou daarmee een zetje kunnen krijgen. "Om bijvoorbeeld zorgvastgoed om te katten naar zelfstandige wooneenheden", verwijst De Beer naar gesprekken die gevoerd worden over leegstaand zorgvastgoed in de stad.

Breda kampt al sinds het uitbreken van de crisis in 2008 met een afgenomen bouw van betaalbare woningen. De corporaties hebben onder meer door de Verhuurdersheffing minder geld in kas om te kunnen bouwen, terwijl er in de stad wel behoefte is aan sociale woningen voor starters op de huurdersmarkt.

Daarnaast reserveert het college in 2017 5 ton voor starters-, blijvers- en duurzaamheidsleningen, waarbij een blijverslening is bedoeld voor aanpassingen van een woning zodat eigenaren daar langer kunnen blijven wonen.