Betere spreiding qua plaats en tijd, betere communicatie vanuit de organisaties en kijken of evenementen echt iets toevoegen aan de stad. 

Die suggesties kreeg wethouder Boaz Adank maandag mee van de commissie Economie tijdens de Bespreeknotitie Evenementenbeleid. 

In deze commissievergadering konden de politieke partijen hun mening geven over een aantal door de wethouder geformuleerde pijlers in de Bespreeknotitie Evenementenbeleid.

Daarnaast liet een aantal belanghebben weten hoe het verder moet of juist niet.

Communicatie

Kritiek van omwonenden ging vaak over de communicatie. "Vóór de toekenning van de vergunning zeggen evenementenorganisatoren toe dat ze zullen communiceren met de direct omwonenden", gaf John Janssen als voorzitter van de VvE van het Turfschipcomplex aan.

"In de praktijk volstaan zij met een ‘verplichte’ brief aan de buurtbewoners. De inhoudelijke communicatieve kwaliteit ervan wisselt vaak sterk. Soms helder, veelal toch voor verschillende uitleg door bewoners vatbaar."

Afval

Janssen gaf net als voorzitter Piet Maanders van de Wijkraad Stadshart aan dat er ook aandacht moet zijn voor wat er voor en na evenementen gebeurt. Daarbij werd gevraagd om aandacht voor afval, wegafsluitingen maar ook lawaai van op- en afbouw.

Niet alleen de communicatie met organisatoren laat volgens omwonenden soms te wensen over, ook met de gemeente. "Het is van belang dat er een evenementennummer komt", stelde Caspar Rutten (CDA).                            

Duurzaamheidseisen

Namens GroenLinks verwees Peter Bakker naar het beleid in Amsterdam, waar duurzaamheidseisen zijn opgenomen in het vergunningssysteem. "Kunnen we daar geen voorbeeld aan nemen", gaf hij aan. Tim van het Hof (D66) omarmde dat.        

Meerdere fracties constateerden een wildgroei aan evenementen. "Meer evenementen is niet beter voor Breda, dat punt is bereikt”, stelde Bakker. “De belasting van de binnenstad is uit zijn voegen geraakt", gaf Henk van der Velde (PvdA) aan. "Het is uit balans."

Locatiebeleid

Adank stelde in de bespreeknotitie voor om locatiebeleid te ontwikkelen, waarin staat waar en wanneer wat mag. En zouden de voorwaarden per gebied mogen verschillen, vroeg hij de commissie.

Die werkwijze kan op bijval van de verschillende fracties rekenen. "Zeker als het gaat om geluid", meende Van der Velde. "Normstelling past niet bij wat mensen ervaren." 

Plaatsgebonden

Joep Taks (OPA) vatte het samen in: "Evenementen die voor de sfeer niet afhankelijk zijn van de binnenstad, verplaatsen." Peter Vissers (Breda’97): "Een optocht is plaatsgebonden, dance niet."

Adank kreeg verder van onder meer PvdA en GroenLinks mee dat ook gekeken moet worden naar de waarde die evenementen hebben voor de inwoners. "Het is belangrijk dat evenementen door Bredanaar zelf leuk gevonden worden", stelde Bakker.