Bewonersplatform Voor de Wind wil een volwaardige plaats in het overleg over het windturbineplan voor de regio. 

Dat heeft het platform aan in een reactie op de plannen. De plannen behelsen dertig tot veertig grote windmolens langs de A16 tussen Hazeldonk en Moerdijk.

"Het is de bedoeling van de provincie, dat het windturbineplan niet alleen geaccepteerd wordt, maar ook een ruim draagvlak krijgt", schrijven de vertegenwoordigers in een reactie aan de plannenmakers.

"Dat maakt het noodzakelijk de bewoners zelf in de planvorming te betrekken. Het Bewonersplatform Voor de Wind West-Brabant dient dan ook een volwaardige plaats te krijgen in de overlegstructuur."

Bescherming

Het bewonersplatform stelt dat de wettelijke normen met betrekking tot geluid en slagschaduw onvoldoende bescherming bieden aan de bewoners. "Daarom acht het bewonersplatform de afstand tussen de woningen en de windturbines in aanvulling op de wettelijke normen van cruciale betekenis om acceptatie van het windturbineplan door de bewoners te bereiken."

In de zienswijze die Voor de Wind heeft ingediend geven de bewoners ook aan dat volgens hun 850 meter de minimale afstand tussen woningen en de windmolens zou moeten zijn.

Energieproductie

In de plannenmakerij zien provincie en gemeenten de strook A16-HSL als voorbeeld van duurzame energieproductie. Voor de Wind ziet dat anders.

"Wie West-Brabant via de A16 na 2020 zou binnenrijden en aanhoudend windturbines zou passeren, zou niet denken aan de geciteerde hooggestemde woorden van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, maar zich verbazen over de lelijke woonomgeving. Ondernemers zouden zich kritisch kunnen afvragen, hoe het in West-Brabant gesteld is met het vestigingsklimaat, waaronder het woon- en leefklimaat."