De Gemeente Breda gaat een rol vervullen in het Europese project BISEPS. Tijdens dat project werkt een groot aantal organisaties samen om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen.

De Gemeente Breda werkt in dit project als lokale netwerker die de markt faciliteert en simuleert om te investeren in duurzame energie. Het project loopt van begin deze maand tot april 2020. De Europese Unie heeft een bedrag van 3,9 miljoen euro toegezegd aan het project.

Het doel van het project is de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. Door bedrijven grootschalig gebruik te laten maken van koolstofarme technologieën kunnen de bedrijven meer energiewinst boeken en dragen ze direct bij aan het verminderen van de uitstoot.

Naast Nederland doet ook België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk mee aan het project. BISEPS wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het België Provincie West-Vlaanderen.