Vereniging tussen Mark en Mastbos, hockeyvereniging Zwart-Wit en de Gemeente Breda hebben nieuwe afspraken gemaakt over het gebruik van sportpark Ginneken.

Dat was nodig omdat het sportpark de laatste jaren steeds meer wordt gebruikt.

Vereniging tussen Mark en Mastbos vertegenwoordigt het merendeel van de omwonenden. Zij zijn de laatste jaren steeds meer hinder gaan ervaren van de verschillende sportparken. In de loop der jaren zijn er al verschillende maatregelen genomen, maar in een convenant is nu vastgelegd welke maatregelen de komende tijd nog genomen gaan worden.

Wethouder Paul de Beer over het convenant: “In dit convenant komen de belangen van meerdere partijen samen. Het belang van de omgeving én van de sport. Het is fijn dat er nu goede afspraken gemaakt worden, die zowel het woonplezier als het sporten van deze bijzondere plek versterken.”

Binnenkort wordt er nog gesproken met omwonenden die geen lid zijn van de buurtvereniging , andere gebruikers van het sportpark (TC Breda en Stoomgroep Zuid), de horecagelegheden en SMO De Vliet.