Burgemeester Paul Depla van Breda noemt de Kamermeerderheid voor regulering van wietteelt Belangrijk nieuws. "Dat is goed voor de volksgezondheid en de strijd tegen overlast en criminaliteit", stelt hij op zijn Facebook.

Depla verwijst naar de huidige praktijk in Breda, waar deze week materiaal voor de teelt van wiet werd aangetroffen. "Door gecontroleerde teelt kan eindelijk afscheid worden genomen van het failliete gedoogbeleid waarbij je cannabis wel mag kopen en verkopen, maar niet mag telen", geeft de burgemeester aan.

De illegale markt voor de teelt die wordt gedomineerd door criminele organisaties is volgens hem het onvermijdelijk resultaat van het gedoogbeleid. "Niet voor niets vraagt een grote meerderheid van gemeenten voor de mogelijkheid voor gereguleerde hennep-teelt. Gelukkig lijkt Den Haag hier nu ruimte voor te bieden."

De Bredase gemeenteraad sprak zich in het verleden al meerdere malen uit voor gereguleerde wietteelt binnen de gemeentegrenzen. Dat kwam er tot op heden niet van omdat de landelijke politiek daar geen ruimte voor bood. Dat is nu veranderd.

Dit jaar gaf Depla in de raad nog aan graag een experiment te willen met gereguleerde wietteelt.