CDA Breda heeft collegevragen ingediend over het gebruik van voldoende ervaringsdeskundigen aan de Thematafels van 'Breda Doet'. Uit verslagen blijkt dat er nauwelijks ervaringsdeskundigen in de gesprekken worden betrokken, terwijl dit volgens CDA Breda wel afgesproken is.

"We hebben afgesproken dat aan de Thematafels 'Breda Doet' ervaringsdeskundigen meepraten, zodat er niet alleen over, maar ook met mensen wordt gesproken die onze steun nodig hebben. De praktijk is anders", schrijft Els Groeneweg namens de fractie CDA Breda.

"Bij het nalezen van de diverse verslagen van de thematafels zien wij tot onze verbazing dat alle thematafels bemand worden door organisaties en initiatieven die subsidie willen ontvangen van de gemeente. Heel zelden is een ervaringsdeskundige of vertegenwoordiger aanwezig.”

In de jaren 2010 - 2014 is het Het Bredase Model voor de Zorg gebouwd. Een model waarin er door meerdere partijen wordt gekeken naar maatwerk en professionele zorg. De werkwijze rond het Bredase Model voor de Zorg wordt nu voortgezet in 'Breda Doet'.

CDA Breda gaf volgens Groeneweg steun aan de verdere aanpak en uitwerking van de Thematafels, nadat het college met het beleidsplan Breda Doet heeft toegezegd te zorgen voor voldoende ervaringsdeskundigen aan de Thematafels. De partij wil dan ook van het college weten op welke manier de ervaringsdeskundigen worden uitgenodigd om mee te praten aan de thematafels en hoeveel deskundigen zich hebben gemeld.

Ook wil de partij weten welke vertegenwoordigende organisaties als patiëntenorganisaties en cliëntenraden zijn uitgenodigd en mee doen.

De thematafels zijn bezig en dienen hun uitkomsten en bijbehorende subsidievoorstellen voor 15 oktober in te dienen.