Breda heeft meer garantiebanen gerealiseerd dan volgens de landelijke afspraken nodig zou zijn. Dat meldt wethouder Marianne de Bie in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens de afspraken zou Breda in 2015 6,5 banen moeten realiseren, in 2016 zou de gemeente 5,5 banen moeten realiseren in het kader van de wet Banenafspraak. "Vanaf 1 januari 2013 tot 1 augustus 2016 zijn bij de gemeente als overheidswerkgever 21,19 baanafspraken gerealiseerd”, schrijft zij. Daarbij gaat het bij 17,69 fte om detacheringen.

In de wet Banenafspraak is vastgelegd welke inspanning werkgevers moeten leveren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.