De gemeente Breda heeft tot 1 juli van dit jaar 234 statushouders woonruimte kunnen aanbieden. Daarmee heeft Breda de opgelopen achterstand weggewerkt.

Dat meldt wethouder Patrick van Lunteren in een brief aan de gemeenteraad. Breda moest voor 1 juli twintig statushouders die nog geen plek hadden onderdak bieden, daarnaast moest ook onderdak worden gevonden voor 214 statushouders die door het Rijk aan Breda waren toegewezen.

Vanwege de achterstand was Breda onder toezicht geplaatst. Dat toezicht is door de toezichthouder opgeheven nu de achterstand is ingelopen.

In de brief schetst Van Lunteren ook de manier waarop statushouders worden begeleid om ze te laten participeren in de Bredase samenleving. De asielzoekers krijgen een participatieverklaringstraject waarin ze worden voorgelicht over de Nederlandse kernwaarden, contact met de wijk waarin ze wonen en finaciële verplichtingen. Dit traject is verplicht.